RANK Ligand

RANK Ligand bij gevorderde maligniteiten waarbij bot is betrokken

Gezonde botfysiologie

Botfysiologie of botombouw is bij gezonde volwassen personen een gebalanceerd cellulair proces van botopbouw en botafbraak.

RANK Ligand

Bij zowel gemetastaseerde botziekte als multipel myeloom kan een vicieuze cirkel van botafbraak ontstaan, waarin RANK Ligand een belangrijke rol speelt.

Referenties:
  1. Roodman GD. N Engl J Med. 2004;350:1655-1664.
  2. Mundy GR. Nat Rev Cancer. 2002;2:584-593.
  3. Silbermann R, Roodman G. Hematologic malignancies and bone. In: Rosen CJ. 8th edition. Ames: Wiley-Blackwell, 2013:Chapter 84