Gevolgen en preventie

Gevolgen en preventie

Het optreden van botmetastasen en botlaesies heeft ingrijpende gevolgen voor de patiënt en brengt vaak veel kosten met betrekking tot zorg met zich mee: toenemende zorgconsumptie, verminderde overleving en vermindering van de kwaliteit van leven door pijn en afnemende mobiliteit.
Het ontstaan van botcomplicaties bij patiënten met gevorderde maligniteiten waarbij bot is betrokken kan worden uitgesteld, evenals een volgende botcomplicatie. Hiervoor zijn op dit moment twee klassen van preventieve geneesmiddelen beschikbaar: bisfosfonaten, waaronder zoledroninezuur en de RANK Ligand-remmer denosumab. Bisfosfonaten hechten zich in de botmatrix, richten zich op de osteoclasten en zorgen ervoor dat deze in apoptose gaan. Preventieve behandeling met denosumab vangt RANK Ligand weg, waardoor uitrijping, overleving en activiteit van de osteoclasten wordt voorkomen.

Referenties:
  1. Delea T, et al. J Support Oncol. 2006;4:341-347.
  2. Martin M, et al. Clin Cancer Res. 2012;18:4841-4849.
  3. SmPC XGEVA, Amgen. Voor de meest recente versie zie www.ema.europa.eu
  4. SmPC Zometa, Novartis. Voor de meest recente versie zie www.ema.europa.eu
  5. Coleman R, et al. Ann Oncol. 2014;25(suppl 3):iii124-iii137.
  6. Stopeck AT, et al. J Clin Oncol. 2010;28:5132-5139.
  7. Fizazi K, et al. Lancet. 2011;377:813-822.
  8. Terpos E, et al. J Clin Oncol. 2013;31:2347–2357.
  9. Raje N, et al. Lancet Oncol. 2018;19:370–381.