Botten steeds belangrijker

Botten steeds belangrijker

25-10-2016
Botgezondheid is een relatief nieuw begrip binnen de kankerzorg. De kwaliteit van leven tijdens of na de therapie krijgt steeds meer aandacht. Dit komt door de verbeterde levensverwachting van patiënten met uitgezaaide kanker en doordat we therapieën steeds verder verbeteren. Gezonde botten helpen de kwaliteit van leven op peil te houden. Zowel in de curatieve (genezende) fase van de behandeling, als in de palliatieve (levensverlengende) fase. Helaas kan zowel de therapie als ook de ziekte zelf een negatieve invloed hebben op de botten.
Het basisadvies voor iedere patiënt die behandeld wordt met hormoontherapie of die uitzaaiingen in de botten heeft, bestaat uit:
  • voldoende vitamine D = 800 IE; dit krijgen we binnen via zonlicht en dat red je met het Nederlandse weer niet. Daarom volgen we het advies van de Gezondheidsraad en geven we vitamine D volgens voorschrift.
  • voldoende calciuminname = 4 eenheden zuivel per dag (liever ook niet meer!). Dat is bijvoorbeeld 1 glas melk, 2 boterhammen met kaas en 1 yoghurt toetje
  • voldoende beweging = ‘botten pesten’ met wandelen of sporten. Tijdens het behandeltraject wordt er een DEXA-meting verricht (een foto van wervelkolom en heup) om de botdichtheid te meten, waaraan je ziet of er geen botontkalking is.

Botversterkers

Als er uitzaaiingen in de botten zitten dan worden patiënten preventief (uit voorzorg) behandeld met botversterkers. De bedoeling is om inzakkingen en botbreuken te voorkomen. Dit kan met bisfosfonaten als tablet of infuus. Maar ook de RANK-ligand remmer, die elke vier weken onderhuids thuis toegediend wordt, blijkt zeer goed te werken in deze situatie.

Bijwerkingen

Sinds we patiënten preventief behandelen met botversterkers zien we veel minder opnames in verband met dwarslaesie of inzakkingen van wervels. Helaas zit er ook een nadeel aan deze medicatie. Indien er tijdens behandeling met deze middelen problemen in de mond optreden, zoals bijvoorbeeld een wortelkanaalontsteking, kan dit osteonecrose (afsterven van weefsel) van de kaak uitlokken. Dit is een hele vervelende aandoening. Daarom worden patiënten die met deze medicatie behandeld gaan worden eerst gezien door tandarts of kaakchirurg. Deze kan problemen die te voorzien zijn vast behandelen.

Risico-inschatting

Afhankelijk van de risico-inschatting op positieve effecten en bijwerkingen van de botversterker wordt samen met de patiënt bekeken welke ondersteunende maatregelen zinvol zijn en welke niet.
Yes van de Wouw is sinds 2006 internist-oncoloog in VieCuri Medisch Centrum. Haar aandachtsgebied is medicamenteuze behandeling van de meest voorkomende kankersoorten zoals borstkanker, darmkanker, prostaatkanker, blaas- en nierkanker en eierstokkanker. Daarnaast is zij voorzitter van de Oncologie Beleidscommissie in VieCuri.

Back