Whitepaper transmurale zorg

Zorg specialistische geneesmiddelen bij patiënt thuis

De beste zorg op de juiste plek

Bij specialistische geneesmiddelen is de zorg rond het gebruik en de toediening belangrijk voor een goede behandeluitkomst. Drie poliklinische apotheken (Maxima Medisch Centrum, Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis) maken het voor de patiënt mogelijk om het geneesmiddel thuis toegediend te krijgen. Deze transmurale zorg vergroot de waarde voor de patiënt.
Afbeelding afkomstig uit whitepaper